Piedāvājam

 

🦙Baltu un melnu piepūšamo atrakciju nomu;

🦙Bērnu laukumiņu nomu ar Iglu klučiem;

🦙Fotogrāfa pakalpojumus Jūsu ballītēm;

🦙Fotostendu uzstādīšanu+dekorēšanu;

🦙Ballonu virtenes;

🦙Pasākumu organizēšanu ar Elmi Play atrakcijām;

🦙Atrakciju piegādi, uzstādīšanu un novākšanu;

 

Kā pasūtīt

🦙Raksti mums ziņu vai zvani

+371 27836038;

🦙Rezervē sev vēlamo laiku un dienu;

🦙Precizē vēlamo komplektu krāsu kombināciju;

🦙Sagaidi mūs ar atrakcijām, visu saliksim un svētki var sākties;

🦙Nomas maksa atrakcijām ir norādīta par 12h

🦙Nomas maksa piepūšamajām atrakcijām ir norādīta par 12h

🦙Ja atrakcijas tiek nomātas uz īsāku laiku par 12h nomas cena paliek nemainīga;

🦙Nomas maksā nav iekļauti piegādes izdevumi.

🦙Pēc svētkiem visu novāksim un priecāsimies dzirdēt Tavas atsauksmes:)

 

Noteikumi

Atrakcijās nedrīkst:

 

🦙atrasties apavos;

🦙atrasties ar apgleznotām sejiņām;

🦙lietot, spīdumus, slaimus, kinētiskās smiltis.

🦙atrasties ar ēdienu un dzērienu;

🦙ienest asus priekšmetus;

🦙ievest dzīvniekus.

 

 

 

Depozīts

🦙 Rezervējot, jebkuru atrakciju ieturam drošības naudu - "Depozīts".

🦙Piepūšamajām atrakcijām Depozīts-100Eiro

🦙 Atrakcijām Depozīts-50Eiro

🦙 Atgriežam to, pēc preces saņemšanas, nesabojātā veidā.

🦙Ja klients atsakās no rezervācijas, iemaksātais depozīts netiek atgriezts;

🦙Rezervācijas datumu ir iespēja mainīt, ja ir brīvs datums.

lietošanas noteikumi

🦙Rotaļu laukumos un piepūšamajās atrakcijās aizliegts ielaist dzīvniekus;

🦙Lietojot piepūšamās atrakcijas, nepārsniedziet tās pieļaujamo cilvēku skaitu vai svara masas daudzumu (informācijas par katru atrakciju pieejama mājaslapā);

🦙 Aizliegts kāpt pāri piepūšamās atrakcijas sānu malām, nolocīt tās elementus.

🦙 Lietus un stipra vēja laikā aizliegts izmantot piepūšamo atrakciju vai rotaļu laukumus.

🦙 Pēkšņa lietus gadījumā, klienta pienākums ir nodrošināt rotaļu laukuma pārsegšanu ar pārklāju, ko mēs nodrošinām.

🦙 Pēkšņa lietus gadījumā, piepūšamā atrakcija nekavējoties ir jāatvieno no gaisa pūtēja, un salocītā veidā jānovieto telpā vai nojumē. Gaisa pūtējs jāatvieno no elektrības padeves un jānovieto telpā.

🦙 Pēc atrakciju uzstādīšanas vai nodošanas klientam, par tās lietošanu un drošību tajā ir atbildīgs klients!

 

Ja netiek ievēroti lietošanas noteikumi, vai inventāram tiek konstatēts kādi bojājumi, piemēram, traipi ko nevar notīrīt ar mitro salveti vai mitru drānu, griezumi, skrāpējumi, plēsumi tad depozīta maksājums tiek ieturēts!

 

Ievēro

🦙Lai saņemtu atrakciju, Nomniekam ir jāuzrāda Nomnieka personu apliecinošs dokuments;

🦙Iznomātājs nodod Nomniekam atrakciju Līgumā noteiktajā vietā un laikā,

🦙Nomniekam jāiepazīstās ar atrakcijas lietošanas noteikumiem;

🦙Nomnieks apņemas atdod atrakciju Iznomātājam Līgumā noteiktajā vietā un laikā tādā pašā lietošanas kārtībā kā saņēma;

🦙Nomnieks nedrīkst nomā paņemto atrakciju izvest ārpus Latvijas Republikas robežām;

🦙Nomnieks, kurš saņem atrakciju, pirms atrakcijas lietošanas, apņemas iepazīstināt bērnus/grupu/kolektīvu ar atrakcijas lietošanas  noteikumiem;

🦙Ja atrakcijas nomas laikā Nomnieka vainas dēļ, vai bez tās, tiek saplēsta, sabojāta, pazaudēta tad nomnieks sedz zaudējumus.;

🦙Nomnieks nevar atrakciju atdod Iznomātājam, tad Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;

🦙Atrakcijas lietošanas laikā, bērnu uzvedību un rīcību kontrolē viņu vecāki vai personas, kuru uzraudzībā atrodas bērns.